Til hovedinnhold

Gjennomgang av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev til Finansdepartementet 12. mars 2014

3. april 2014

Vi viser til Norges Banks brev av 13. desember 2013 der vi oversendte fire rapporter og hvor banken redegjorde for

  • Resultater og risiko i forvaltningen, med særlig vekt på de fem siste år;
  • Erfaringene med forvaltningen av eiendomsporteføljen;
  • Erfaringene med de miljørelaterte mandater;
  • Evaluering sett i forhold til mål og strategier i strategiplanen for 2011-2013.

Rapportene er nå oppdatert med endelige resultater per 31. desember 2013 og følger vedlagt dette brevet.

Vi tar sikte på å offentliggjøre brevet av 13. desember 2013 og de vedlagte oppdaterte rapportene den 4. april 2014.

 

 Med vennlig hilsen

 Øystein Olsen                                                                        Yngve Slyngstad