Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond – Utland (SPU)

Norges Banks brev til Finansdepartementet 5. februar 2008

5. februar 2008