Til hovedinnhold

Forslag til endringer i rammeverket for den operative forvaltningen av Petroleumsfondet

Norges Banks brev til Finansdepartementet 11. mars 2005

11. mars 2005