Til hovedinnhold

Ny vurdering av framvoksende aksje- og obligasjonsmarkeder

Norges Banks brev til Finansdepartementet 6. januar 2003

6. februar 2003

1. Bakgrunn

 I brev datert 20.09.2002 ber Finansdepartementet Norges Bank om å vurdere om Statens petroleumsfonds landliste bør utvides til flere land. Vurderingen skal omfatte både framvoksende aksje – og obligasjonsmarkeder

 

Les brevet