Bredere investeringsunivers i Petroleumsfondet

Norges Banks brev til Finansdepartementet 21. mars 2002

21. mars 2002