Om valg mellom egen og ekstern forvaltning i Statens petroleumsfond

Norges Banks brev til Finansdepartementet 5. september 2000

5. september 2000