Til hovedinnhold

Oslo

I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi kontorer i London, New York, Shanghai og Singapore, og eiendomskontorer i Tokyo og Luxembourg.

Hovedkontor
Norges Bank Investment Management
Bankplassen 2
Postboks 1179 Sentrum
NO-0107 Oslo

Tel: +47 24 07 30 00
Fax: +47 24 07 30 01

Se våre pressekontakter

For forespørsler om konferanser og eksterne møter, vennligst kontakt: externalrelations@nbim.no

Relaterte sider