Til hovedinnhold

Summer internship

Våre summer internship gir studenter unik arbeidserfaring fra et av verdens største og mest progressive investeringsfond. Programmet varer i åtte uker mellom juni og august i Oslo eller London. 
Summer interns i 2021 i samtale med CEO Nicolai Tangen og hans forgjengere Yngve Slyngstad og Knut Kjær.

Summer interns i 2021 i samtale med CEO Nicolai Tangen og hans forgjengere Yngve Slyngstad og Knut Kjær.

Søknadsfristen til vårt summer internship-program med oppstart 2023 var 18. september 2022. 

Akkurat som investeringene våre har et langsiktig perspektiv, investerer vi også langsiktig i folkene våre. Vårt internship kan være starten på en lang karriere i fondet.

Som summer intern hos oss får du en unik mulighet til å samarbeide og lære av de dyktigste folkene i bransjen og bidra til Oljefondets vekst. 

Gjennom sommeren får du et unikt innblikk i hele virksomheten, og du vil møte toppledere og ansatte fra hele organisasjonen. Du vil få store faglige utviklingsmuligheter, blant annet gjennom å delta på faglige seminarer, prosjekter og faglige lunsjserier.

For å skape trivsel i vår konkurransedyktige, hardarbeidende og høyt presterende organisasjon, legger vi vekt på at de ansatte skal ha det gøy på jobben. Programmet  består også av sosiale arrangementer og aktiviteter, hvor du også får mulighet til å bli kjent med summer interns fra andre selskaper.

Personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter

Som intern vil du jobbe med ditt eget prosjekt innenfor en rekke fagområder, som kapitalforvaltning, risikostyring, ansvarlig forlvaltning, etterlevelse og teknologi. Tidligere summer interns har blant annet jobbet på prosjekter innen maskinlæring, vurdering av bærekraftsinformasjon og analyse av e-handel i Europa.

Du vil motta omfattende opplæring og få en egen mentor og en «buddy», som vil støte deg i din nye rolle. Mot slutten av programmet får du muligheten til å presentere hva du har jobbet med for teamet ditt og topplederne våre. 

Vi ser etter studenter med ulike bakgrunner og innfallsvinkler, som liker å ta sjanser. Her er vi ikke redd for å feile, for det er sånn vi lærer og blir enda bedre. Vi både søker etter og hyller mangfold. 

Summer internshipet er for studenter som:

 • tar initiativ, er nysgjerrige og har et ønske om å lære
 • har en sterk lagånd, er fleksible og liker å ta sjanser
 • har et internasjonalt tankesett
 • har kunnskap om, og en forståelse for, fondets oppdrag og mandat, dets betydning for det norske folk og hvordan du kan bidra til å ivareta dette
 • er fleksible, samarbeidsvillige og har et internasjonalt tankesett
– Det er en utrolig fin praksisarena og veldig lærerikt, sier tidligere summer intern Oscar Hjelde.

 

Søknadsprosess

Vi rekrutterer studenter til vårt summer internship hver høst, med oppstart sommeren etter. Søknadsfristen til summer internship-programmet med oppstart i 2023 var 18. september.

 • 1
  Fyll ut din CV i søknadsskjemaet
  For å søke, må du fylle ut din CV i søknadsskjemaet. Du kan også laste opp andre relevante dokumenter.
 • 2
  Konverter karakterene dine til Grade Point Average (GPA)
  Vennligst konverter karakterene dine til "Grade Point Average" (GPA) i søknadsskjemaet.
  Omregning av karakterer til Grade Point Average
 • 3
  Førstegangsintervju
  De sterkeste kandidatene kalles inn til et førstegangsintervju.
 • 4
  Siste intervjurunde med relevante avdelinger
  Før vi fatter en endelig beslutning, blir de mest kvalifiserte kandidatene kalt inn til en siste intervjurunde med ansatte fra de relevante avdelingene i Norges Bank Investment Management.

Har du flere spørsmål?

Send en e-post til talent@nbim.no.

For stillingene kreves sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

 

Jeg vil at fondet skal være studentenes førstevalg, sier vår leder for fondet Nicolai Tangen. Hør hvorfor jeg mener dette er en unik mulighet for deg:

    

Sist oppdatert: 31.08.2022

Relaterte sider