Summer internship

Våre summer internship varer i åtte uker mellom juni og august i Oslo eller i London. Programmet gir studenter arbeidserfaring fra et av verdens største og mest progressive investeringsfond.

Akkurat som investeringene våre har et langsiktig perspektiv, investerer vi også langsiktig i folkene våre. Vårt internship kan være starten på en lang karriere i fondet.

Som summer intern hos oss får du en unik mulighet til å samarbeide og lære av de dyktigste folkene i bransjen og bidra til Oljefondets vekst. Kandidater som presterer ekstra godt i løpet av sommeren kan også kvalifisere seg til vårt toårige talentprogram. 

Gjennom sommeren får du et unikt innblikk i hele virksomheten, og du vil møte toppledere og ansatte fra hele organisasjonen og fra alle kontorene våre. Du vil få store faglige utviklingsmuligheter, blant annet gjennom å delta på faglige treningsleirer, teamprosjekter og en egen faglig lunsjserie i regi av ekspertene våre. Programmet består også av sosiale arrangementer og aktiviteter.

Alle summer interns får utdelt en dedikert mentor som vil sette opp din daglige aktivitetsplan og veilede deg underveis i programmet. På slutten av programmet får du muligheten til å presentere hva du har jobbet med for teamet ditt og topplederne våre.

Jeg vil at fondet skal være studentenes førstevalg, sier vår leder for fondet Nicolai Tangen.

Hør hvorfor han mener dette er en unik mulighet for deg:

  
Vi ser etter unge talenter med ulike bakgrunner og innfallsvinkler, som liker å ta sjanser. Her er vi ikke redd for å feile, for det er sånn vi lærer og blir enda bedre. Vi både søker etter og hyller mangfold. Jo mer mangfoldige vi er, desto mer kreative blir vi og desto bedre blir resultatene.  

Summer internshipet er for studenter som:

  • tar initiativ, er nysgjerrige og som ønsker å lære
  • har en genuin interesse for fondet og en karriere her
  • forstår fondets oppdrag og mandat, dets betydning for det norske folk og hvordan du kan bidra til å ivareta dette
  • er fleksible, samarbeidsvillige og har et internasjonalt tankesett
  • er motstandsdyktige og liker å ta sjanser

Søknadsprosess

Studenter til vårt summer internship rekrutteres hver høst, med oppstart sommeren etter. For å søke må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema, hvor vi stiller deg generelle spørsmål om din motivasjon. Du må også laste opp CV-en din og akademiske vitnemål. Vennligst forsikre deg om at CV-en og akademiske vitnemål er lastet opp som ett dokument. 

Rekrutteringsprosess

De sterkeste kandidatene kalles inn til et førstegangsintervju med HR. Utvalgte kandidater inviteres til et virtuelt vurderingssenter, som normalt består av en gruppeøvelse, en casestudie samt tekniske og generelle intervjuer med HR og toppledelsen.

Før vi tar en endelig avgjørelse, blir de sterkeste kandidatene kalt inn til en siste intervjurunde med ansatte fra de relevante avdelingene i Norges Bank Investment Management.

Har du flere spørsmål? Send en e-post til [email protected].

Sist oppdatert: 12.10.2020

Relaterte sider