Til hovedinnhold

Kompetanseutvikling

Vi tror på livslang læring, løpende tilbakemeldinger og rammebetingelser der våre ansatte kan bygge opp relevante ferdigheter gjennom hele sin karriere.

Vi dyrker en aktiv læringskultur og er opptatt av at både nye og erfarne medarbeidere skal videreutvikle sin kompetanse. Derfor har vi en rekke tilbud om kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan ta sertifiseringer, utdanninger og eksterne kurs. I tillegg samarbeider vi med en rekke eksterne selskaper og tilbyr ulike initiativer for å få inn nye perspektiver og bidra til kompetanseutvikling internt. Vi har også faste lunsjseminarer med interne og eksterne forelesere. 

Introduksjonsprogram 

For oss er det viktig at alle nye medarbeidere skal føle seg velkommen og finne sin plass i organisasjonen. Gjennom introduksjonsprogrammet blir du bedre kjent med samfunnsoppdraget vårt, virksomhetsområdene og fondets historie. 

Gjennom presentasjoner, omvisninger og diskusjoner, får du et inntrykk av hvem vi er og hva som gjør oss unike. Introduksjonsprogrammet gir deg også en anledning til å møte andre i samme situasjon og bli bedre kjent med ledelsen og ande kollegaer på tvers av avdelinger.

Vårt interne akademiprogram 

For å støtte kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for alle, har vi en egen kursplattform som tilbyr et bredt spekter av kurs og læringsmuligheter for alle, både digitalt og fysisk. Noen av kursene vi tilbyr er:

  • E-læringskurs om investeringsprosessen 
  • Programmeringsspråket Python 
  • Presentasjonsteknikk 
  • Smidig metodikk og rammeverk
  • Idégenerering  
  • Hvordan gi og få tilbakemeldinger 
  • Yoga på hjemmekontoret 

Lederutvikling  

Vår lederfilosofi er at ingen av oss er like smarte som alle av oss. Lederstilen vår er derfor basert på kollektiv beslutningstagning. Vi holder kurs og lederutvikling for våre ansatte med lederambisjoner. Vi er spesielt opptatt av å legge til rette for å løfte kvinner opp i senior- og lederposisjoner, og har et mål om å nå en 40 prosent kvinneandel i ledelsen.  

NBIM Teach 

NBIM Teach er et student-initiativ der vi tilbyr gjesteforelesninger og bidrar med faglig ekspertise til høyskoler og universiteter. Dette er en del av vårt ansvar for å sikre kunnskap og tillit blant befolkningen. Her deler vi vår kunnskap om relevante temaer. 

Sist oppdatert: 10.09.2021

Relaterte sider