Til hovedinnhold

Karrieremuligheter

Norges Bank Investment Management forvalter et av verdens største fond av sitt slag. Dette innebærer et stort ansvar og tilsvarende muligheter. Vi kan tilby bred eksponering mot de mest sentrale utfordringene i bransjen og store læringsmuligheter innenfor en rekke spesialiteter.

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning har ansvar for analyse og investeringer i aksjer, renteinstrumenter og fast eiendom. Global sektor-teamet forvalter fondets investeringer i sentrale industrier, mens Aktivastrategi-teamet har ansvar for aktive indeksstrategier og Ekstern forvaltning-teamet velger ut eksterne forvaltere og følger opp investeringene deres.

Risikostyring

Risikostyring har ansvar for modellering og analyse av fondenes risikoeksponering, inkludert markeds- og kredittrisiko. Risikostyring påser at vi har egnede eksponeringsgrenser og kontrollmekanismer på plass og arbeider med å etablere hensiktsmessige risikostrategier for alle deler av organisasjonen.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning har en nøkkelrolle i å utforme de strategiske rådene vi gir Finansdepartementet om fondets forvaltning. De viktigste oppgavene er å utvikle investeringsstrategier og vurdere forretningsmessige muligheter.

Ansvarlig forvaltning

En eierandel på over 1 prosent av verdens aksjebeholdning medfører både rettigheter og plikter. Norges Bank Investment Management praktiserer aktivt eierskap ved stemmegivning og dialog med selskaper og ved å samarbeide med andre store investorer. Vi er engasjert i sosiale og miljømessige problemstillinger og har som mål å stemme ved alle generalforsamlinger i selskaper der fondet eier aksjer.

Handel

Handel har ansvar for å gjennomføre porteføljeomlegging og handel i aksjer, valuta og renteinstrumenter og -produkter. Handel sørger også for finansiering av investeringsaktivitetene og styrer kortsiktig likviditet og programmene for verdipapirutlån.

Teknologi og IT

Vi skal være blant de ledende på teknologi og analyse av store mengder data for å sikre best mulig avkastning for fellesskapet. Vi investerer døgnet rundt i hele verden og er avhengige av avanserte datasystemer for å kommunisere med markedsplasser og prosessere informasjon fortløpende. Våre teknologi-team jobber med alt fra sluttbruker-støtte til infrastruktur, skytjenester og sikkerhet, samt videreutvikling og vedlikehold av systemløsninger og databaser. Vi jobber også tett sammen med forvaltningen for å hjelpe porteføljeforvaltere og tradere med å ta de beste investeringsbeslutningene.

Andre fagområder

Som forvalter av et av verdens største fond, tilbyr vi gode karrieremuligheter også på en rekke fagfelt utover kapitalforvaltning. Våre støttefunksjoner leverer beste praksis-løsninger på internasjonalt nivå til hele organisasjonen. Her finner du utfordrende karrieremuligheter innenfor strategi, kontrollfunksjoner, kommunikasjon, administrasjon og drift. 

Sist oppdatert: 20.04.2016