Omregning av karakterer til Grade Point Average

Hvordan du omregner karakterene dine til "Grade Point Average" (GPA).

Omregning til GPA basert på vitnemål med alfabetiske tallkarakterer

  1. Hver alfabetiske karakter regnes først om til tall: A=5.0, B=4.0, C=3.0, D=2.0, E=1.0
  2. Tallkarakterene ganges deretter med antall studiepoeng for emnet
  3. Totalsummen deles på antall studiepoeng
  4. Kvotienten beregnes til tre desimaler
  5. I søknadsskjemaet har vi gruppert ulike GPA-skalaer sammen. Velg den som din inneholder din GPA. Hvis din GPA er 3.83, velger du 4-3

Eksempel
Du har fullført en bachelorgrad som består av 30 emner, hvor hvert emne består av seks studiepoeng. Du har fått ti A-er, fem B-er og 15 C-er.

Slik omregner du snittet ditt til GPA

  1. Tallkarakterene (A=5, B=4…) ganges med antall studiepoeng
  2. Multipliser antall studieemner hvor du har mottatt samme karakter og legg dem sammen. I dette eksempelet (5x6x10)+(4x6x5)+(3x6x15)=690
  3. Del summen med antall studiepoeng for å finne karakteren per studiepoeng.
    Din Grade Point Average: 690/180=3.83

Sist oppdatert: 24.08.2021