Til hovedinnhold

Folkene i Oljefondet

Vi som jobber her forvalter verdens største fond. Likevel er vi en liten, fleksibel og kostnadseffektiv organisasjon. Vi jobber internasjonalt, men blir likevel godt kjent med kollegaene våre.

654 ansatte

37 nasjonaliteter

4 kontorer globalt

– Uansett hvor jeg har vært i organisasjonen, eller hvilken rolle jeg har hatt, har jeg alltid møtt folk som er klar for å diskutere eller hjelpe deg. Alle har sin ekspertise og kunnskap, som de gjerne deler, sier Snorre Gjerde, Head of Environmental Initiatives.

Våre verdier

Vi skal ivareta og utvikle verdier for deg og fremtidige generasjoner.

Dyktighet – vi anstrenger oss alltid for å gjøre jobben vår

Vi forplikter oss til en høy grad av profesjonalitet. Vi bygger vår investeringsfilosofi på mangfold og spesialisering, og utnytter forskjellige investeringsstiler og -strategier på en fokusert og konsekvent måte. Nøyaktighet og grundighet er en del av kjernen i vår bedriftskultur.

Integritet – vi gjør det rette

Som enkeltindivider står vi for ærlighet, integritet og lojalitet. Vi anerkjenner hvor viktig omdømme er, og vi holder en moderat profil når vi representerer organisasjonen. Vi har en kultur kjennetegnet av åpenhet, toleranse og ansvarlighet.

Innovasjon – vi er positive til nye ideer

For å lykkes er vi villige til å ta sjanser, og vi har en bedriftskultur som omfavner endring. Vi fremmer ulike tilnærminger og synspunkter. Kreativitet og fleksibilitet er forutsetninger for å kunne utvikle nye investeringsmuligheter og utnytte skiftende markedsforhold.

Lagånd – vi jobber på samme lag

Vi respekterer og støtter hverandre som kolleger. Vi tror på at samarbeid og interaksjon skaper en sterk organisasjon. Vi undervurderer aldri verdien av entusiasme og godt humør.

Mangfold styrker oss

En av våre fremste prioriteringer er å fremme mangfold. For å oppnå våre mål, er vi avhengige av et mangfoldig og inkluderende miljø, og å utfordre hverandre på våre vante måter å tenke og jobbe på. Vi ønsker velkommen et mangfold av kjønn, tankesett, etnisiteter, aldersgrupper, akademisk bakgrunn og livserfaringer.

Godt tverrfaglig samarbeid

Vi jobber aktivt for å bygge hverandre opp og gjøre hverandre bedre uavhengig av hvor i verden vi jobber. Vi har en synlig ledelse som kommuniserer mye og er interessert i de ansatte.

– Det beste med å jobbe her er menneskene og fleksibiliteten vi har i arbeidet. Jeg gikk på en internasjonal skole i Tokyo da jeg vokste opp, og har derfor alltid vært interessert i å møte folk med forskjellige bakgrunner, sier Steve Ito, analytiker i investeringsadministrasjonen.

Et aktivt sosialt miljø

Vi har et godt og bredt tilbud både sosialt og sportslig,der mange av oss deltar både aktivt og ofte. Vi har flere sportsforeninger og diverse interesseklubber, inkludert en egen kunstforening, øl- og vinklubb.

Goder og fordeler

Som ansatt hos oss nyter du godt av offentlige betingelser når det gjelder både pensjon, foreldrepermisjon, velferdspermisjon og ferier. Dette gjelder også våre ansatte i utlandet. Vi har flere andre goder, som for eksempel mulighet for å disponere fritidsboliger og god fleksibilitet når det gjelder hjemmekontor. Alle som jobber hos oss er engasjerte, dedikerte fagfolk som brenner for oppdraget. Vi går gjerne den ekstra distansen som trengs for å gjøre en utmerket jobb. Samidig er vi opptatt av å være en arbeidsplass som kan kombineres med både familieliv og fritidsinteresser.

Mer om din fremtidige arbeidsplass

Karrieremuligheter

Vi kan tilby bred eksponering mot de mest sentrale utfordringene i bransjen og store læringsmuligheter innenfor en rekke spesialiteter.

Ledige stillinger

Vårt mål er å være det beste globale investeringsfondet i verden. Da trenger vi de beste talentene på laget. Vi er stadig på jakt etter toppinvestorer, teknologitalenter og andre dyktige fagfolk, både i Oslo og i utlandet.

Mer om oss

Vi forvalter verdier for mer enn 17 000 milliarder kroner. Fondet er investert i internasjonale aksjer, renter, eiendom og infrastruktur for fornybar energi.