Vår bedriftskultur

Vi er en organisasjon med ledende fagfolk fra mange forskjellige profesjoner, utdanninger og kulturer, som verdsetter profesjonalitet, høy ytelse og godt samarbeid.

Høyt faglig nivå

Vi har ambisiøse mål både for forvaltningen og organisasjonen vår. Det betyr også at vi er ambisiøse mennesker som jobber hardt. Vi liker å si at vi vokser i bredden heller enn i høyden. Som global investor har vi et arbeidsmiljø som stiller høye krav til oss. Vi motiveres av våre felles mål og sterke lagånd. Derfor hjelper vi hverandre og tar initiativ og ansvar på tvers av organisasjonen. Dette gir rom for å utvide våre egne roller, ta større ansvar og spille de styrkene hver enkelte har.

Internasjonalt og mangfoldig

Oljefondet er globalt, og det samme kan sies om våre kollegaer. I staben har vi noen av de dyktigste folkene i bransjen. Hos oss får du muligheten til å samarbeide med og lære av ledende fagfolk med bakgrunn fra mange forskjellige profesjoner, utdanninger og kulturer.

Som ansatt hos oss vil du bli en del av et miljø av høyt kvalifiserte og profesjonelle kollegaer fra hele verden. Vårt internasjonale arbeidsmiljø hjelper hver enkelt av oss å bygge kulturell bevissthet. Samtidig er vi veldig opptatt av å bygge et enda mer mangfoldig arbeidsmiljø som ser potensialet i enkeltmennesker av alle kjønn, bakgrunner og tankesett, blant annet.

Kontinuerlig læring og gode muligheter

Endring og innovasjon preger Norges Bank Investment Management og bidrar også til et rikt miljø for læring og utvikling. Vi er opptatt av å involvere hverandre i prosjekter og aktiviteter som utfordrer og utvider våre kunnskaper og ferdigheter. Vi har en iboende entreprenør-ånd der vi ønsker å lære og forstå. Vi er mennesker som dykker dypt inn i oppgaver, problemstillinger og utfordringer. Vi gjør alt vi kan for å forstå mest mulig, slik at vi kan ta de beste beslutningene.

Vi investerer i folkene våre. Den som begynner hos oss, kan vente seg en bratt læringskurve og mange muligheter. Vi tror på å delegere ansvar og investerer i opplæring, verktøy og utfordringer som motiverer deg og setter deg i stand til å yte ditt aller beste. Det betyr at vi tilbyr gode muligheter for kurs, utdanninger og sertifiseringer, i tillegg til at vi er gode på å dele kunnskap internt og på tvers.

God kommunikasjon og lite hierarki

Vi deler gode ideer og beste praksis med hverandre, slik at vi kan prestere best mulig på tvers av organisasjonen. Som en relativt liten organisasjon, er det kort vei fra å ha en god idé eller identifisere en utfordring, til å presentere den for ledelsen og se idéen bli gjennomført eller problemet løst. Dette er en motiverende måte å jobbe på. Vår lite hierariske struktur og tilliten vi har til hverandre betyr også at alle, uansett stillingsbeskrivelse eller posisjon, er “hands on” i det daglige arbeidet.

Vi har en god delings- og tilbakemeldingskultur, både på tvers av avdelinger og land, og mellom ledelsen og ansatte.

Et godt sosialt miljø

Vi er opptatt av å kunne dyrke våre interesser, og være sosiale sammen. Derfor har et godt og bredt tilbud både sosialt og sportslig. Vi har flere sportsforeninger og interesseklubber, inkludert en egen kunstforening, vin- og ølklubb.

Sist oppdatert: 25.08.2021