Referanseindeksen

Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.

 

Referanseindeksen per 31. desember 2018*

Aktivaklasser Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
Renter                                                   30,00                                              32,72
Aksjer                                                   70,00                                              67,28
Totalt 100,00                                            100,00

AKSJER Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
          70,00 67,28
Land    
Brasil                                                   0,99
Chile                                                   0,14
Colombia                                                   0,05
Kanada                                                   2,11
Mexico                                                   0,33
Peru                                                   0,04
USA                                                38,07
Sum Amerika                                                41,73
     
Belgia                                                   0,60
Finland                                                   0,77
Frankrike                                                   5,20
Hellas                                                   0,04
Irland                                                   0,16
Italia                                                   1,44
Nederland                                                   1,90
Østerrike                                                   0,19
Portugal                                                   0,11
Spania                                                   1,72
Tyskland                                                  4,86
Euro-området                                                17,00
Danmark                                                   0,98
Polen                                                   0,25
Russland                                                   0,41
Storbritannia                                                   9,25
Sveits                                                   4,66
Sverige                                                   1,65
Tsjekkia                                                   0,01
Tyrkia                                                   0,09
Ungarn                                                   0,04
Sum Europa                                                34,35
     
De Forente Arabiske Emirater                                                  0,10
Egypt                                                   0,03
Israel                                                   0,18
Kuwait                                                   0,06
Qatar                                                   0,14
Sør-Afrika                                                   0,80
Sum Midtøsten og Afrika                                                  1,30
     
Australia                                                   2,41
Filippinene                                                   0,15
Hong Kong                                                   1,30
India                                                   1,33
Indonesia                                                   0,28
Japan                                                   8,94
Kina                                                   3,43
Malaysia                                                   0,33
New Zealand                                                   0,13
Pakistan                                                   0,02
Singapore                                                   0,49
Sør-Korea                                                   1,73
Taiwan                                                   1,64
Thailand                                                   0,45
Sum Asia/Oseania                                              22,62
RENTER Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
                       30,00 32,72
Valuta    
CAD                                                   3,28
CLP                                                   0,09
MXN                                                   1,63
USD                                                44,91
Sum Amerika                                                49,92
     
CHF                                                   1,45
CZK                                                   0,29
DKK                                                   0,52
EUR                                                26,60
GBP                                                   5,28
HUF                                                   0,19
ILS                                                   0,48
PLN                                                   0,72
RUB                                                   0,52
SEK                                                   1,13
ZAR                                                       -  
Sum Europa Midtøsten og Afrika                                                37,19
     
AUD                                                   1,90
HKD                                                   0,12
JPY                                                   6,96
KRW                                                   2,12
MYR                                                   0,44
NZD                                                   0,28
SGD                                                   0,46
THB                                                   0,62
Sum Asia                                                12,90
Vis mer

* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).

Sist oppdatert: 27.02.2019

Relaterte sider