Referanseindeksen

Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.

 

Referanseindeksen per 31. mars 2019*

Aktivaklasser Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
Renter                                                   30,00                                              30,38
Aksjer                                                   70,00                                              69,62
Totalt 100,00                                            100,00

AKSJER Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
          70,00 69,62
Land    
Brasil                                                   0,95
Chile                                                   0,13
Colombia                                                   0,05
Kanada                                                   2,21
Mexico                                                   0,32
Peru                                                   0,04
USA                                                38,82
Sum Amerika                                                41,52
     
Belgia                                                   0,65
Finland                                                   0,72
Frankrike                                                   5,13
Hellas                                                   0,04
Irland                                                   0,16
Italia                                                   1,48
Nederland                                                   1,92
Østerrike                                                   0,18
Portugal                                                   0,11
Spania                                                   1,66
Tyskland                                                  4,69
Euro-området                                                16,73
Danmark                                                   0,99
Polen                                                   0,22
Russland                                                   0,42
Storbritannia                                                   9,14
Sveits                                                   4,73
Sverige                                                   1,60
Tsjekkia                                                   0,01
Tyrkia                                                   0,09
Ungarn                                                   0,04
Sum Europa                                                33,96
     
De Forente Arabiske Emirater                                                  0,09
Egypt                                                   0,03
Israel                                                   0,17
Kuwait                                                   0,09
Qatar                                                   0,13
Sør-Afrika                                                   0,75
Sum Midtøsten og Afrika                                                  1,26
     
Australia                                                   2,37
Filippinene                                                   0,15
Hong Kong                                                   1,36
India                                                   1,30
Indonesia                                                   0,27
Japan                                                   8,51
Kina                                                   3,66
Malaysia                                                   0,31
New Zealand                                                   0,14
Pakistan                                                   0,02
Singapore                                                   0,47
Sør-Korea                                                   1,63
Taiwan                                                   1,63
Thailand                                                   0,44
Sum Asia/Oseania                                              22,26

 

RENTER Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
                       30,00 30,38
Valuta    
CAD   3,30
CLP   0,09
MXN   1,63
USD                          44,94
Sum Amerika   49,96
     
CHF   1,44
CZK   0,29
DKK   0,52
EUR   26,52
GBP    5,32
HUF    0,19
ILS    0,48
PLN    0,72
RUB   0,52
SEK   1,14
ZAR    -  
Sum Europa Midtøsten og Afrika    37,14
     
AUD   1,90
HKD    0,12
JPY   6,96
KRW   2,12
MYR    0,44
NZD   0,28
SGD    0,46
THB   0,62
Sum Asia    12,90

 

* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).

Sist oppdatert: 03.05.2019

Relaterte sider