Til hovedinnhold

Høyeste kroneavkastning noensinne

Statens pensjonsfond utland fikk i 2023 en avkastning på 16,1 prosent, tilsvarende 2 222 milliarder kroner.

30. januar 2024

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 21,3 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var 6,1 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -12,4 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var 3,7 prosent.

Fondets avkastning var 18 basispunkter lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Til tross for høy inflasjon og geopolitisk uro, var aksjemarkedet i 2023 veldig sterkt, etter et svakt år i 2022. Særlig teknologiaksjer hadde en svært god avkastning, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 409 milliarder kroner. Det ble tilført 711 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 15 765 milliarder kroner per 31. desember 2023. 70,9 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,1 prosent i rentepapirer, 1,9 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no