Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

15. mai 2024

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapet Adani Ports and Special Economic Zone Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav b). Selskapet har vært under observasjon siden mars 2022, og denne observasjonen avsluttes nå som selskapet er blitt ekskludert.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 21. november 2023.

Hovedstyret har videre besluttet å utelukke selskapet Weichai Power Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til salg av våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak omtalt i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland § 2 andre ledd bokstav c.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 18. desember 2023.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke L3Harris Technologies Inc grunnet selskapets utvikling og produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen i henhold til retningslinjenes §3 første ledd bokstav a.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 19. desember 2023.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
Weichai Power Co Ltd
L3Harris Technologies Inc

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Relatert informasjon