Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning gir resultater

I 2023 trappet vi opp arbeidet vårt med klima, og vi ser at flere selskaper setter seg netto nullmål. Vi økte også omfanget av våre risikobaserte nedsalg.

7. februar 2024

I dag publiserer vi vår tiende rapport om ansvarlig forvaltning, og vi deler mer informasjon om arbeidet vårt og hvilke resultater vi oppnår enn noen gang før.

I 2023 lanserte vi skjerpede klimaforventninger til selskapene. Vi tok opp klimarisiko i over 800 selskapsmøter, og vi ser en positiv utvikling: I fjor var 68 prosent av utslippene i fondet fra selskaper med netto nullmål, sammenlignet med 56 prosent året før.

– Flere selskaper setter seg utslippsmål og flere har overgangsplaner. Men det er fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen om netto nullmål og overgangsplaner for alle selskapene i porteføljen, sier Carine Smith Ihenacho, eierskapsdirektør i Norges Bank Investment Management.

2023 var også året da kunstig intelligens for alvor gjorde sin inntreden i folks liv. Bruk av kunstig intelligens skaper enorme muligheter, men også ny risiko for både selskaper, forbrukere og samfunnet. I august offentliggjorde vi vårt syn på hvordan selskapene kan bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte. Det starter med at styrene tar ansvar. Det avhenger også av åpenhet og etterprøvbarhet, samt at selskapene har en robust og helhetlig risikostyring.

– Vi ønsker å støtte selskapene, men vi skal også være en tydelig stemme og i front når det gjelder å løfte problemstillinger som selskapene står overfor, sier Smith Ihenacho.

Fondets forhåndsfiltrering av selskaper i referanseindeksen og risikobaserte nedsalg økte i omfang i 2023. Vi vurderte mer enn 1 000 selskaper som var på vei inn i indeksen og besluttet å ikke eie 54 av disse. Totalt solgte vi oss ut av 86 selskaper i fjor grunnet for høy miljømessig eller samfunnsmessig risiko. Siden 2012 har slike nedsalg gitt en avkastning på til sammen 10 milliarder kroner.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Les rapporten

Se pressekonferansen 7. februar kl. 10:00