Til hovedinnhold

Sterk aksjeavkastning i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2023 en avkastning på 5,9 prosent, tilsvarende 893 milliarder kroner.

21. april 2023

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 7,4 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,7 prosent. Avkastningen på unotert eiendom var -1,0 prosent og avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -3,8 prosent. Fondets avkastning var 0,06 prosentpoeng svakere enn avkastningen på referanseindeksen.  

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til en betydelig økning i fondets verdi på 755 milliarder kroner. Det ble tilført 217 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 14 294 milliarder kroner per 31. mars 2023. 70,1 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,3 prosent i rentepapirer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Kommunikasjonsdirektør 
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Pressesjef
Telefon: +47 948 54 656 

E-post: press@nbim.no 

Nøkkeltall 1. kvartal 2023