Til hovedinnhold

Skjerpede forventninger om klima

Norges Bank Investment Management har publisert oppdaterte forventninger om klimarisiko til selskapene i porteføljen, og understreker behovet for at selskapene går fra å sette mål til å lage konkrete overgangsplaner.

15. september 2023

Klimaendringer er en av de største utfordringene i dette århundret. Som vi så i sommer, med rekordhøye temperaturer, påvirker klima i økende grad økonomier og selskaper over hele verden. Klimarisiko er finansiell risiko. Løsninger på klimaendringene gir finansielle muligheter.

De reviderte forventningene vi legger frem i dag støtter selskapene ved å gi veiledning om hvordan de kan håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter. Vi presenterer seks kjerneforventninger, som gjelder for alle selskaper og som vil være utgangspunktet for vår stemmegivning, og gir ytterligere retning for arbeidet med henvisninger til god praksis som vi oppfordrer selskaper til å følge.

– Effektene av klimaendringene blir stadig mer synlige og det gir grunnlag for å skjerpe våre forventninger. Vi ser frem til å ha enda mer verdifulle samtaler med selskapene og deres styrer om dette viktige temaet. Vi tror forventningene vil være spesielt nyttige i våre dialoger på styrenivå, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

Dokumentet inneholder fire kapitler med utgangspunkt i rekkefølgen for hvordan selskapene utvikler arbeidet sitt: grunnlaget for bedriftens klimastrategi; ambisjon og målsetting; overgangsplaner; og resultater og åpenhet.

– Mange selskaper må nå ta steget videre fra rapportering og målsetting til handling. De må vise investorer troverdige overgangsplaner og forklare hvordan de vil sikre at forretningsmålene nås, sier sjefsanalytiker i eierskapsavdelingen Tim Smith.

I dag legger vi også frem vårt synspunkt om selskapers bruk av frivillige klimakreditter. Vi mener selskaper bør prioritere å redusere egne utslipp, men kan bruke verifiserte klimakreditter som et supplement for å understøtte høye klimaambisjoner. Vi mener at klimakreditter ikke bør telles mot kortsiktige mål for utslippsreduksjon, og vi ønsker at selskaper skal være åpne om typene kreditter de bruker. Karbonfangst vil være nødvendig for mange selskaper som søker å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Les forventningene og vårt synspunkt