Til hovedinnhold

Publisering av globalt rammeverk for å håndtere naturrelatert finansiell risiko

Norges Bank Investment Management har vært et aktivt medlem av Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) siden 2021. I dag publiseres et nytt rammeverk som har som mål å veilede selskaper og investorer i håndtering av natur-relatert finansiell risiko.

19. september 2023

Norges Bank Investment Management har vært aktivt involvert med TNFD som medlem av arbeidsgruppen siden initiativet ble lansert i 2021.

– Vi ønsker lanseringen av TNFD velkommen og ser det som et viktig steg fremover for finansiell rapportering knyttet til natur. Å bidra til initiativer som dette er en sentral del av arbeidet vi gjør i NBIM for å styrke bærekraftstandarder på tvers av de globale markedene hvor fondet investerer, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse.

Rammeverket vil være et viktig verktøy for å hjelpe markedsaktører med å styrke og samordne sin tilnærming til de finansielle risikoene som oppstår som følge av tap og forringelse av natur.

– Når vi nå går fra utviklingsfasen og videre til iverksetting, vil vi aktivt vurdere hvordan vi best kan benytte TNFD-rammeverket i våre eierskapsaktiviteter og i vår porteføljeanalyse, sier Snorre Gjerde, sjefsanalytiker i eierskapsavdelingen og medlem av arbeidsgruppen.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Mer om Taskforce on Nature-related Financial Disclosures