Til hovedinnhold

Nytt diskusjonsnotat: Sterk avkastning fra unoterte aksjer

Norges Bank Investment Management har i dag publisert et diskusjonsnotat om unoterte aksjer. I notatet beskriver vi hvordan markedet har vokst, og vi går gjennom den akademiske litteraturen. Når vi sammenligner unoterte aksjer med noterte aksjer, ser vi at gjennomsnittsinvestoren i oppkjøpsfond har hatt 3-4 prosentpoeng høyere årlig nettoavkastning enn med en bred portefølje av noterte aksjer.

14. september 2023

Aksjemarkedet består av selskaper som er børsnoterte og selskaper som ikke er det. Profesjonelle investorer investerer som oftest i unoterte selskaper gjennom aktive eierfond. I aktive eierfond vil en forvalter investere og utøve eierstyring i unoterte selskaper i ulike vekst- og modningsfaser. Målt relativt til det noterte aksjemarkedet, har kapital til forvaltning hos aktive eierfond økt fra 4 prosent i 2010 til 9 prosent ved utgangen av 2022.

Vi finner at gjennomsnittsinvestoren i oppkjøpsfond har oppnådd 3-4 prosentpoeng høyere årlig nettoavkastning enn en bred portefølje av noterte aksjer. Våre analyser av oppkjøpsfond stemmer godt overens med en rekke akademiske studier og holder også dersom vi justerer for markedsrisiko og andre risikofaktorer. Resultatene for oppstarts- og vekstfond er svakere, men dette henger trolig sammen med perioden vi har data for. Nyere resultater for oppstartsfond er mer positive.

Videre finner vi at avkastningen ved investeringer i aktive eierfond avhenger av strategi, tidspunkt for investeringen og valg av forvalter. Investeringer i aktive eierfond krever en grundig vurdering av hvordan investeringene bør gjennomføres og av hvilke forvaltere det investeres med. 

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Les diskusjonsnotatet