Til hovedinnhold

Ny investering i unotert infrastruktur for fornybar energi

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 16,6 prosent i He Dreiht, et havvindprosjekt på 960 MW under konstruksjon i Tyskland.

23. mars 2023

Investeringen gjøres sammen med Allianz Capital Partners, på vegne av Allianz Insurance Companies, og AIP Management. Sammen kjøper partene 49,9 prosent av prosjektet.

Avtalen ble signert 22. mars 2023 og forventes gjennomført i løpet av tredje kvartal 2023. 

Norges Bank Investment Management vil betale rundt 430 millioner euro, tilsvarende rundt 4,9 milliarder kroner, for eierandelen på 16,6 prosent og sin andel av investeringskostnadene. Til sammen er prosjektet verdsatt til 2,6 milliarder euro, tilsvarende rundt 29,5 milliarder kroner. Det vil ikke være noen ekstern finansiering involvert i transaksjonen.

Selgeren av andelen er det tyske krafts- og forsyningsselskapet EnBW, som også har utviklet prosjektet. EnBW vil fortsette som deleier og operatør av prosjektet. 

He Dreiht er forventet ferdigstilt i slutten av 2025 og vil da være det største havvindprosjektet i Tyskland. Totalt vil prosjektet produsere grønn elektrisitet tilsvarende forbruket til mer enn 1,1 millioner tyske husholdninger. 

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Pressesjef
Tel: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no 

Norges Bank Investment Management er en kapitalforvaltningsenhet under Norges Bank. Alle unoterte investeringer i realaktiva blir gjennomført og forvaltet av datterselskaper av Norges Bank.