Til hovedinnhold

Ny investering i unotert infrastruktur for fornybar energi

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 49 prosent av en portefølje med sol- og landbasert vindkraft i Spania.

17. januar 2023

Avtalen ble signert 16 januar 2023, og transaksjonen forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2023.

Norges Bank Investment Management vil betale 600 millioner euro, tilsvarende rundt 6,4 milliarder kroner, for andelen på 49 prosent. Porteføljen er verdsatt til totalt 1,2 milliarder euro, tilsvarende 13,1 milliarder kroner. Det vil ikke være noen ekstern finansiering involvert i transaksjonen.

Selger av andelen er Iberdrola. Iberdrola vil fortsette som deleier og operatør av porteføljen.

Porteføljen består av syv solkraftanlegg og fem landbaserte vindkraftanlegg med en total installert kapasitet på 1265 MW, tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til rundt 700 000 spanske husstander. Sol utgjør 80 prosent av porteføljen og landbasert vindkraft 20 prosent.

Ni av prosjektene er foreløpig under utvikling med forventet ferdigstilling i 2023-2025. Norges Bank Investment Management vil ta eierskap i disse så snart de er operasjonelle.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Pressesjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no