Til hovedinnhold

Negativ avkastning i et utfordrende år

Statens pensjonsfond utland fikk i 2022 en avkastning på -14,1 prosent, tilsvarende -1 637 milliarder kroner.

31. januar 2023

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -15,3 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -12,1 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,1 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var 5,1 prosent.

Fondets avkastning var 0,88 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 118 milliarder kroner.

– Markedet har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, og stigende renter. Dette påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet negativt på samme tid, noe som er uvanlig. Samtlige aksjesektorer hadde negativ avkastning bortsett fra energi, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 642 milliarder kroner. Det ble tilført 1 085 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 12 429 milliarder kroner per 31. desember 2022. 69,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,5 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges Bank
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Pressesjef
Telefon: +47 948 54 656

E-post: 
press@nbim.no