Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke to selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

27. april 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapene GAIL India Ltd og Korea Gas Corporation grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 b). Bakgrunnen er selskapenes forretningssamarbeid med en organisasjon tilknyttet militæret i Myanmar. Beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 29. november 2022. 

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene. 

Etikkrådets tilrådninger:

Korea Gas Corporation (KOGAS) 
GAIL India Ltd 

Pressekontakter:

Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no 

Se alle utelukkede selskaper