Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke to selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

24. januar 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapene AviChina Industry & Technology Co Ltd og Bharat Electronics Ltd grunnet «uakseptabel risiko for at selskapene selger våpen til en stat som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler». Bakgrunnen er salg av henholdsvis lette angrepsfly og annet militært materiell til militæret i Myanmar. Beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 23. august 2022.

Etikkrådet har vurdert investeringene opp mot de opp mot de etiske retningslinjene § 4 bokstav c: «Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for ( ... ) salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene».

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

AviChina Industry & Technology Co Ltd
Bharat Electronics Ltd

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no