Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon

Norges Bank har besluttet å sette et selskap under observasjon.

25. mai 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette selskapet PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT under observasjon for en periode på tre år etter de etiske retningslinjenes kriterium «særlig grove brudd på andre grunnleggende etiske normer. Bakgrunnen for beslutningen er uakseptabel risiko for skade på forhistoriske og uerstattelige kulturminner i Maros-Pangkep i Sør-Sulawesi i Indonesia.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 19. desember 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon er oppfylt. 

Etikkrådets tilrådning:

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post:
press@nbim.no

Se alle utelukkede selskaper