Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon

Norges Bank har besluttet å sette et selskap under observasjon.

22. februar 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette selskapet Polski Koncern Naftowy Orlen SA under observasjon i en periode på tre år grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav a). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 24. oktober 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. 

Etikkrådets tilrådning:

Polski Koncern Naftowy Orlen SA 

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post:
press@nbim.no

Se alle utelukkede selskaper