Til hovedinnhold

Beslutning om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelse av et selskap, samt avslutte observasjon av et selskap.

3. oktober 2023

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsen av Thoresen Thai Agencies PCL. Selskapet har vært utelukket siden 2018 grunnet selskapets praksis med å avhende utrangerte fartøy ved å sende dem til opphugging i Bangladesh, hvor arbeids- og miljøforhold under opphuggingen er ansett som svært dårlige. Selskapet har ikke sendt fartøy til opphugging siden 2018, og det er derfor ikke lenger grunnlag for utelukkelse. Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet 12. mai 2023.

Norges Bank har også besluttet å avslutte observasjonen av Hyundai Glovis Co Ltd. Selskapet har vært under observasjon siden 2022 grunnet selskapets praksis med å avhende utrangerte fartøy ved å sende dem til opphugging i Pakistan og Bangladesh, hvor arbeids- og miljøforhold under opphuggingen er ansett som svært dårlige. Selskapet har etablert nye retningslinjer for ansvarlig avhending av utrangerte fartøy, og det er derfor ikke lenger grunnlag for observasjon. Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet 12. mai 2023.

Hovedstyret i Norges Bank har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse og observasjon er oppfylt etter retningslinjene.

Etikkrådets tilrådninger:

Thoresen Thai Agencies PCL
Hyundai Glovis Co Ltd

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tel: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Relatert informasjon