Til hovedinnhold

Avvikler representasjonskontoret i Shanghai

Norges Bank Investment Management har startet en prosess med å avvikle representasjonskontoret i Shanghai. Våre investeringer i Kina forblir uendret.

7. september 2023

Dette er en operativ beslutning og vil ikke påvirke fondets investeringsstrategi eller våre investeringer i Kina.

Norges Bank Investment Management har hatt et representasjonskontor i Shanghai siden november 2007. Vi har for tiden åtte personer ved kontoret. Avviklingen av Shanghai-kontoret er begrunnet i at Singapore-kontoret over tid har blitt bygget opp til å kunne ivareta alle funksjoner i Asia-regionen, inkludert Kina. Avgjørelsen om å avvikle kontoret i Shanghai er derfor kun en justering av vår forretningsmodell.  

Ved utgangen av 2022 var vi investert i rundt 850 kinesiske selskaper med en totalverdi på rundt 412 milliarder kroner.

Vi vil sikre at avviklingsprosessen blir gjennomført på en ryddig måte som ivaretar alle berørte personer på kontoret og i tråd med lokale regler og prosedyrer.

Pressekontakter
Marthe Skaar
Chief of Communications and External Relations

Line Aaltvedt
Head of Media and Internal Communications

press@nbim.no