Til hovedinnhold

Svært godt resultat i 2021

Statens pensjonsfond utland fikk i 2021 en avkastning på 14,5 prosent, tilsvarende 1 580 milliarder kroner.

27. januar 2022

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 20,8 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -1,9 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 13,6 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var 4,2 prosent.

Fondets avkastning var 0,74 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 76 milliarder kroner.

– Det gode resultatet skyldes først og fremst en meget sterk utvikling i aksjemarkedet gjennom året. Det var positiv avkastning i alle sektorer, men særlig investeringene innen teknologi og finans har gjort det bra. Investeringene innen teknologi fikk en avkastning på hele 30,2 prosent, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Også eiendom har gjort det sterkt i 2021, etter et krevende år i 2020 grunnet pandemien.

– Eiendomssektoren har hentet seg godt inn, og særlig de børsnoterte eiendomsselskapene har gjort det svært bra med en avkastning på 26,8 prosent, sier Tangen.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 25 milliarder kroner. I 2021 ble det tatt ut 129 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 12 340 milliarder kroner per 31. desember 2021. 72,0 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,4 prosent i rentepapirer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no