Ny handlingsplan for klima

Norges Bank Investment Management publiserer i dag en ny handlingsplan for klima frem til 2025 og setter mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene i porteføljen.

20. september 2022

Klimaendringene er en av de største utfordringene i dette århundret. I tillegg til alvorlige konsekvenser for klodens miljø og menneskers levevilkår, vil endringene medføre en betydelig risiko for verdensøkonomien. Gjennom eierandelene i mer enn 9 000 selskaper i 70 land, reflekterer klimarisikoen til fondet klimarisikoen i verdensøkonomien.

Fondet har en klar økonomisk interesse i at målene i Parisavtalen nås. Våre analyser viser at en forsinket klimaovergang er det som gir størst finansiell risiko for fondet.

– Vi har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Fondet har jobbet med klima i over 15 år. Men nå skal fondet gjøre mer, og den nye handlingsplan viser konkret hva som skal gjøres.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

Klimaplanen er et resultat av arbeid på tvers av fondet, og den baserer seg også på eksterne ekspertinnspill og utredninger, ikke minst ekspertutredningen til Skancke-utvalget fra i fjor. Finansdepartementet har også fastsatt endringer i forvaltningsmandatet nettopp om klima.

Pressekontakt:

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: line.aaltvedt@nbim.no

Les handlingsplanen