Til hovedinnhold

Negativ avkastning i tredje kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2022 en avkastning på -4,4 prosent, tilsvarende -449 milliarder kroner.

28. oktober 2022

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -4,8 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var -3,9 prosent, mens investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på -1,1 prosent.

Fondets avkastning var 0,14 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen. 

– Tredje kvartal har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for aksjer, renter, og unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg noe mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 702 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det tilført 306 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 12 216 milliarder kroner per 30. september 2022. 68,3 prosent av fondet var investert i aksjer, 28,5 prosent i rentepapirer, 3,1 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Nøkkeltall 1. kvartal 2022