Negativ avkastning i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2022 en avkastning på -4,9 prosent, tilsvarende -653 milliarder kroner.

21. april 2022

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -5,2 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var -4,8 prosent, mens investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 4,1 prosent.

Fondets avkastning var 0,66 prosentpoeng, eller 82 milliarder kroner, bedre enn avkastningen på referanseindeksen.

–Første kvartal har vært preget av geopolitisk uro, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for både aksjer og renter, men positiv for unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Kronekursen styrket seg noe mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 171 milliarder kroner. I første kvartal ble det tilført 141 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 657 milliarder kroner per 31.mars 2022. 70,9 prosent av fondet var investert i aksjer, 26,3 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Nøkkeltall 1. kvartal 2022