Til hovedinnhold

Negativ avkastning i første halvår

Statens pensjonsfond utland fikk i første halvår 2022 en avkastning på -14,4 prosent, tilsvarende -1 680 milliarder kroner.

17. august 2022

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -17,0 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -9,3 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,1 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -13,3 prosent.

Fondets avkastning var 1,14 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 156 milliarder kroner.

– Markedet har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa. Aksjeinvesteringene er ned hele 17 prosent, og det er særlig teknologiaksjene som har gjort det dårlig med –28 prosent i avkastning, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Samtlige sektorer har negativ avkastning bortsett fra energi.

–Energisektoren fikk i første halvår en avkastning på 13 prosent. Vi har sett en kraftig prisoppgang for olje, gass og raffinerte produkter, sier Tangen.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 642 milliarder kroner. I første halvår ble det tilført 356 milliarder kroner til fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 657 milliarder kroner per 30. juni 2022. 68,5 prosent av fondet var investert i aksjer, 28,3 prosent i rentepapirer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Se pressekonferansen