Til hovedinnhold

Høy aktivitet i eierskapsarbeidet

Gjennom året har vi styrket våre forventninger til selskapene og fulgt opp dette gjennom dialog.

3. mars 2022

Vi har i dag publisert vår åttende rapport om ansvarlig forvaltning. Vi har også publisert fondets årsrapport for 2021, samt lagt ut en oppdatert liste over alle fondets investeringer ved årsslutt.  

Vi har hatt høy aktivitet i vårt arbeid med ansvarlig forvaltning gjennom året. Vårt primære verktøy er å påvirke selskaper gjennom dialog og stemmegivning.  

– Vi har lenge hatt klare klimaforventninger. I 2021 tydeliggjorde vi at selskapene skal ha en klimaplan med mål om utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen. Vi publiserte også nye forventninger til hvordan selskapene skal ta hensyn til biologisk mangfold og økosystemer i forretningsdriften, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho. 

Vi har utviklet stadig bedre metoder for å identifisere selskaper med høy risiko knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Vi har særlig sett på selskaper utsatt for risiko knyttet til biologisk mangfold, arbeidstakeres rettigheter, skatt og åpenhet og korrupsjon. 

Når dialogen ikke fører frem, kan risikobaserte nedsalg være hensiktsmessig. Antall risikobaserte nedsalg i 2021 er det nest høyeste vi hatt siden vi startet med dette. I 2021 gjorde vi risikobasert nedsalg i 52 selskaper. Til sammen har vi gjennomført nedsalg i 366 selskaper siden 2012. 

I fjor begynte vi også å gjennomgå bærekraftsrisikoen i selskapene før de inngår i vår referanseindeks, slik at vi kan la være å investere i selskaper med høy risiko. Vi valgte å avstå fra å investere i ni selskaper som ble lagt til indeksen gjennom året.  

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no