Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt 14 logistikkeiendommer i Storbritannia.

20. januar 2022

Avtalen om kjøpet ble signert 29. november 2021 og kjøpet ble gjennomført 3. desember 2021.

Norges Bank Investment Management betalte 220 millioner pund, tilsvarende i underkant av 2,7 milliarder kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommene er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommene er Prologis UK Logistics Venture, et partnerskap mellom Prologis og CBRE Investment Management.

Prologis vil eie den resterende eierandelen på 50 prosent og vil utføre forvaltningen av eiendommene på vegne av partnerskapet.

Eiendommene har et samlet utleieareal på 207 000 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no