Fondet gjør ny investering i Cambridge, Storbritannia

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 48,75 prosent i en eiendom som over tid skal utvikles til livsvitenskapsbygg (life sciences) i Cambridge. Investeringen vil bli gjort i partnerskap med The Public Sector Pension Investment Board “PSP Investments” og Longfellow Real Estate Partners “Longfellow”.

18. oktober 2022

Avtalen ble signert 18. oktober 2022, og transaksjonen forventes gjennomført i november 2022.

Norges Bank Investment Management vil betale 90,2 millioner pund, tilsvarende rundt 1,1 milliarder kroner, for eierandelen på 48,75 prosent. Eiendommen er verdsatt til totalt 185 millioner pund, tilsvarende rundt 2,2 milliarder kroner. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering vil være involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er PSP Investments.

PSP vil beholde en andel på 48,75 prosent i eiendommen, og Longfellow vil eie den resterende andelen på 2,5 prosent. Longfellow vil ta seg av forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av rundt 22 500 kvadratmeter med kontorbygg på en tomt på rundt 170 mål.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no