Til hovedinnhold

Fondet gjør ny investering i Berlin

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent i Sony Center på Potsdamer Straße 4 i Berlin, i partnerskap med Oxford Properties.

20. mai 2022

Avtalen ble signert 19.mai 2022 og forventes gjennomført 30. juni 2022.

Norges Bank Investment Management vil betale 677 millioner euro, tilsvarende rundt 6,9 milliarder kroner, for andelen på 50 prosent. Eiendommen er verdsatt til totalt 1 354 millioner euro, tilsvarende rundt 13,9 milliarder kroner. Eiendommen er beheftet med 625 millioner euro, tilsvarende 6,4 milliarder kroner, i gjeld. Utover dette er det ingen finansiering involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Oxford Properties og Madison International Realty.

Oxford Properties vil beholde den resterende andelen på 50 prosent og vil ta seg av forvaltningen av bygget på vegne av partnerskapet.

Eiendommen består av rundt 113 000 kvadratmeter med kontor, handel og leiligheter.

Press contact:
Sigurd Gotaas Brekke
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf.: +47 995 20 339
E-post: press@nbim.no