Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke ni selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

7. september 2022

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapene Aurora Cannabis Inc, Canopy Growth Corp, Cronos Group Inc og Tilray Brands Inc, med bakgrunn i at «Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: (... ) c. produserer cannabis til rusformål», jf. det produktbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav c). Etter retningslinjenes §2 kan råd og beslutninger etter kriteriene i §3 «også gjelde selskaper som kun er i referanseindeksen eller som vil bli inkludert i referanseindeksen». De fire selskapene er ikke i fondets portefølje, men i referanseindeksen. Beslutningen er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra henholdsvis 30. mars 2022 og 3. mai 2022.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapene Scandinavian Tobacco Group A/S, Eastern CO SAE og Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT, med bakgrunn i at «Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer: (... ) b. produserer tobakk eller tobakksvarer», jf. det produktbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b). Etter retningslinjenes §2 kan råd og beslutninger etter kriteriene i §3 «også gjelde selskaper som kun er i referanseindeksen eller som vil bli inkludert i referanseindeksen». Scandinavian Tobacco Group A/S, Eastern CO SAE og Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT er ikke i fondets portefølje, men i referanseindeksen. Beslutningen er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra henholdsvis 24. februar 2022 og 30. mars 2022.

Videre har Hovedstyret besluttet å utelukke selskapene NHPC Ltd og Young Poong Corp grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige miljøskader, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav e). Beslutningen er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra henholdsvis 24. februar 2022 og 1. mars 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
Eastern Co SAE
Tilray Brands Inc
Cronos Group Inc
Aurora Cannabis Inc
Canopy Growth Corp
Young Poong Corp
Scandinavian Tobacco Group A/S
NHPC Ltd

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no