Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å sette tre selskaper under observasjon, avslutte observasjon av tre selskaper, utelukke et selskap og oppheve utelukkelse av et selskap.

7. mars 2022

Hovedstyret har besluttet å sette selskapet Bombardier Inc under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav g).  Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 22. oktober 2021.

Hovedstyret har også besluttet å sette selskapet Adani Ports & Special Economic Zone Ltd under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav b).  Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 15. november 2021.

Hovedstyret har videre besluttet å sette selskapet Hyundai Glovis Co Ltd under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene og alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav a) og e).  Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 17. desember 2021.

Hovedstyret har samtidig besluttet å avslutte observasjon av selskapene Hansae Yes24 Holdings Co Ltd, Hansae Co Ltd og Nien Hsing Textile Co Ltd da Etikkrådets undersøkelser har vist at det ikke lenger finnes grunnlag for dette. Beslutningen er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra henholdsvis 25. november 2021 og 17. desember 2021.

Hovedstyret har videre besluttet å utelukke selskapet Li Ning Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav a). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 30. september 2021.

Hovedstyret har også besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet San Leon Energy Plc. Selskapet har vært utelukket siden 2016 på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive petroleumsprospektering i Vest-Sahara. Ettersom virksomheten som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt, er det ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet. Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 22. oktober 2021.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

Bombardier Inc
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Hyundai Glovis Co Ltd
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd og Hansae Co Ltd
Nien Hsing Textile Co Ltd
Li Ning Co Ltd
San Leon Energy Plc

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no