Til hovedinnhold

Sterkt resultat i et ustabilt år

Statens pensjonsfond utland fikk i 2020 en avkastning på 10,9 prosent, eller 1 070 milliarder kroner, i et år preget av usikkerhet og store svingninger.

28. januar 2021

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -0,1 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,5 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,27 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Til tross for at pandemien satte sitt preg på 2020, har det vært nok et godt år for fondet. Fondets samlede avkastning i 2020 var den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. Den høye avkastningen er imidlertid en påminnelse om at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover, sier leder for hovedstyret Øystein Olsen.

Utbruddet og spredningen av koronaviruset i starten av året fikk store konsekvenser for markedene.

– Markedet falt kraftig i første kvartal, før det hentet seg raskt inn igjen i andre kvartal. Hele året har vært preget av store svingninger i markedet, og store forskjeller mellom ulike sektorer, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

På aksjesiden var det særlig amerikanske teknologiselskaper som bidro positivt til avkastningen.

– Teknologiselskaper hadde den høyeste avkastningen i 2020, med en avkastning på 41,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at pandemien førte til en kraftig økning i etterspørselen etter produkter for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underholdning, sier Tangen.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 58 milliarder kroner. I 2020 ble det tatt ut 298 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 10 914 milliarder kroner per 31. desember 2020, hvorav 72,8 prosent var investert i aksjer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 24,7 prosent i rentepapirer.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Head of Media Relations
Tlf: 926 17 663
Epost: press@nbim.no

Line Aaltvedt
Communications Manager
Tlf: 948 54 656
Epost: press@nbim.no

Se presentasjonen