Sterk avkastning i første halvår

Statens pensjonsfond utland fikk i første halvår 2021 en avkastning på 9,4 prosent, tilsvarende 990 milliarder kroner.

18. august 2021

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 13,7 prosent, avkastningen på renteinvesteringene var -2,0 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 4,6 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -1,9 prosent.

Fondets avkastning var 28 basispunkter høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans. Investeringene i energiselskapene fikk en avkastning på 19,5 prosent, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Sektorene helse og teknologi har hatt solid avkastning gjennom koronapandemien, og oppgangen fortsatte i første halvår.

–Teknologiselskapene fikk en avkastning på 16,8 prosent. Flere store teknologiselskaper opplevde en fortsatt økning innen digital annonsering, sier Tangen.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret. Valutabevegelsene bidro til å redusere fondets verdi med 79 milliarder kroner. I første halvår ble det tatt ut 147 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 11 673 milliarder kroner per 30. juni 2021. 72,4 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,1 prosent i rentepapirer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no