Revidert strategi for 2021–2022

Den reviderte strategien bygger på strategien for 2020–2022 og vektlegger høy avkastning, ansvarlig forvaltning og åpenhet som viktige prioriteringer for fondet fremover.

7. april 2021

Strategien har blitt revidert av hovedstyret i tett dialog med Norges Bank Investment Management, i etterkant av endringer i fondets ledelse.

–Den reviderte strategien bygger på tidligere strategiplaner. Høy avkastning, ansvarlig forvaltning og åpenhet fortsetter å være nøkkelord i vår strategi. Den reviderte strategien fokuserer på optimalisering av prosesser, teknologi og utvikling av våre ansatte, sier leder av Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen.

Den reviderte strategien er kortere, klarere og tettere knyttet til handling og hvordan løpende oppgaver relaterer seg til våre strategiske ambisjoner. Den er delvis basert på forslag fra organisasjonen til hvordan den enkelte, organisasjonen og fondet kan levere best mulig.

Norges Bank Investment Management er ansvarlig for den daglige forvaltningen av fondet. Mandatet for forvaltningen fastsatt av Finansdepartementet representerer rammeverket vårt. Strategien er en operasjonalisering av den oppgaven som er gitt oss.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Tel: 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tel. 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Les strategiplanen 2021-2022