Til hovedinnhold

Nytt samarbeid om barns rettigheter og ernæring

Norges Bank Investment Management og UNICEF utvider samarbeidet sitt med et nytt initiativ om barns rettigheter og ernæring. Initiativet samler selskaper i matvareindustrien for å diskutere barns rettigheter og ernæring.

5. mai 2021

Norges Bank Investment Management og UNICEF har siden 2017 samarbeidet for å fremme barns rettigheter i den globale leverandørkjeden til klesindustrien (tekstilnettverket). Dette initiativet ferdigstilles nå med fremleggelsen av en rapport med eksempler på hvordan selskaper kan adressere barns rettigheter, i tillegg til fjorårets veileder.

Med de gode erfaringene fra tekstilnettverket og tilbakemeldinger fra selskapene som deltok her som bakgrunn, har vi besluttet å fortsette samarbeidet med UNICEF ved å starte et nytt initiativ med søkelys på barns rettigheter og ernæring.

– Vi har lenge lagt vekt på barns rettigheter i vårt ansvarlige investeringsarbeid. Dårlig kosthold og økende fedme representerer en ny og voksende utfordring for både barn, familier, samfunnet og næringslivet rundt om i verden, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management.

Det nye ernærings- og barnerettighetsinitiativet samler et nettverk av selskaper innen matvarebransjen. Nettverket vil diskutere hvordan selskapene vurderer forretningsrisiko og muligheter knyttet til barns ernæring, og hvordan de kan bidra til bedre forretningspraksis som respekterer barns rett til ernæring og helse.

– Selskaper i matvarebransjen kan være utsatt for bærekraftrelatert og økonomisk risiko fra nye reguleringer, forventninger om tiltak og mulige endringer i forbrukernes etterspørsel. Dette gjør barns rettigheter knyttet til ernæring og helse til et viktig neste tema for fondet i samarbeidet med UNICEF, sier Ihenacho.

Et utvalg av selskaper som Norges Bank Investment Management er investert i har blitt invitert til å delta i nettverket. I løpet av de neste to årene er ambisjonen å avholde fire seminarer og utarbeide en veileder, lignende den som ble utarbeidet sammen med selskapene i klesnettverket.

Les UNICEFs pressemelding her.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Manager, Media and External Relations
Tel: +47 948 54 656
Email: press@nbim.no