Til hovedinnhold

Høy eierskapsaktivitet i et urolig år

Vi har det siste året hatt nær 3 000 selskapsmøter og satt i gang en rekke nye dialoger med selskapene vi er investert i.

25. februar 2021

Vi har i dag publisert vår syvende rapport om ansvarlig forvaltning. Rapporten publiseres i en tid som er krevende for mange selskaper.

– Koronapandemien har stresstestet selskaper over hele verden. Som verdens største aksjonær har vi på nært hold observert dette. Det har vært viktig å opprettholde en tett dialog med selskapenes styrer og ledelse gjennom dette turbulente året, sier leder i Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen.

Vi har hatt høy aktivitet i vårt eierskapsarbeid gjennom året. I løpet av året har vi publisert fem nye posisjonspapirer, tre forvalterperspektiver og mer detaljerte stemmeretningsregler. I tillegg har vi hatt møter med 2 877 selskaper.

– I løpet av 2020 har vi satt i gang en rekke tematiske dialoger knyttet til våre forventninger. Vi har fokusert på klimarisiko i en årrekke og har blant annet innledet dialog med 16 banker om hvordan de håndterer klimarisiko i sine utlåns- og finansieringsporteføljer. Vi ser at banker i økende grad arbeider med å tallfeste klimautslippene fra sin finansieringsvirksomhet, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho.

Bedre rapportering om bærekraft er en prioritet for fondet. I 2020 gjennomførte vi i overkant av 4 000 detaljerte vurderinger av selskapenes styringsstruktur, strategi, risikohåndtering og målsettinger på bærekraft.

– Gjennom året har vi sett at mange selskaper opprettholder fokuset på bærekraft og til og med kommer med nye initiativer. Vi ser for eksempel en markant forbedring i selskapers klimarapportering sammenlignet med 2019. Forbedringen er innen alle bransjer, sier Ihenacho.

I 2020 har vi også innført systematisk screening av hele porteføljen mot våre forventninger og fulgt opp enkeltselskaper. Vi har stemt på 121 619 forslag og begynt å offentliggjøre forklaringer på alle våre stemmer mot styrets anbefaling.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656

Epost: press@nbim.no

Les rapporten