Til hovedinnhold

Første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2 i Nederland.

7. april 2021

Avtalen ble signert 7. april 2021, og transaksjonen forventes gjennomført i andre eller tredje kvartal 2021.

Norges Bank Investment Management vil betale 1 375 millioner euro, tilsvarende rundt 13,9 milliarder kroner, for andelen på 50 prosent. Det er ingen ekstern finansiering involvert i transaksjonen.

Selger er Ørsted A/S. Ørsted vil fortsette som deleier og operatør av vindparken.

– Vi er glade for å ha gjennomført vår første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi og ser fram til å samarbeide med Ørsted, som er markedsledende innen havvind. Borssele 1 & 2 er et godt prosjekt, og investeringen er i tråd med vår strategi om å bygge en portefølje av vind – og solkraftanlegg av høy kvalitet. Strategien for unotert infrastruktur for fornybar energi supplerer vår eksisterende strategi for unotert eiendom på en god måte, og vi trekker på vår lange erfaring med unoterte investeringer, sier Mie Holstad, direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer i Norges Bank Investment Management.

Vindparken har en installert produksjonskapasitet på 752 MW og produserer energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til rundt én million nederlandske husstander.

– Unotert infrastruktur for fornybar energi er en ny aktivaklasse for fondet, som vi investerer i for å bedre fondets totale diversifisering. Vi ser frem til å jobbe videre med investeringsstrategien for denne aktivaklassen, sier Nicolai Tangen, leder for Norges Bank Investment Management.

Vindparken ble ferdigstilt i fjerde kvartal 2020.

Fakta om Borssele 1 & 2

  • Per i dag den største havvindparken i drift i Nederland – og den nest største havvindparken i drift i verden – med en installert produksjonskapasitet på 752 MW.
  • Lokalisert 23 kilometer fra den nederlandske kystregionen Zeeland, på vanndybder fra 14 til 36 meter.
  • Består av 94 Siemens Gamesa 8 MW havvindturbiner.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no  

Foto: Ørsted/Sky Pictures