Til hovedinnhold

Forhåndsfiltrering av selskaper med bærekraftsrisiko

Vi har i år vurdert bærekraftsrisikoen i mer enn 400 selskaper som ble lagt til indeksen. Vi har valgt å avstå fra å investere i enkelte selskaper grunnet økt finansiell risiko på lang sikt.

14. desember 2021

I mai i år varslet vi at vi ville begynne å systematisk vurdere selskapenes bærekraftsrisiko før de inngår i fondets aksjeindeks. Siden vi påbegynte dette arbeidet i juni har vi vurdert 442 selskaper som ble lagt til indeksen. Så langt i år har vi valgt å avstå fra å investere i ni selskaper.

Gjennom våre analyser avdekket vi en risiko for systematisk svikt knyttet til selskapenes håndtering av miljøforurensning og menneskerettighetsbrudd, og vi vurderte at disse ni selskapene kunne utgjøre en finansiell risiko for fondet på lang sikt. I tillegg har vi i løpet av andre halvår identifisert 65 selskaper som vi vil vurdere å følge opp gjennom våre investeringsbeslutninger og i vårt eierskapsarbeid.

– Vår forhåndsfiltrering viderefører og styrker arbeidet som allerede gjøres med risikobaserte nedsalg. Det handler om å luke ut selskapene der vi ikke ønsker å være investert. I tillegg gir det oss bedre oversikt over bærekraftsrisikoen i selskapene som vi velger å investere i på et tidligere stadium, sier Nicolai Tangen, leder i Norges Bank Investment Management.

Vi har kartlagt selskaper i markeder og bransjer med særskilte utfordringer knyttet til miljø og arbeidsforhold, og foretatt skjønnsmessige vurderinger av enkeltselskaper.

– Dette er en viktig, men utfordrende jobb. Vi har fått bekreftet at kvaliteten og tilgjengeligheten av bærekraftsdata for selskaper som legges til indeksen er generelt svak. Flesteparten av disse selskapene er små, og mange er nylig børsnoterte, sier risikodirektør Dag Huse.

I tillegg til de ni selskapene som vi valgte å avstå fra å investere i, solgte vi oss ut av 43 selskaper som vurderes å ikke ha bærekraftige forretningsmodeller. Dette inkluderer blant annet selskaper der vi mener at deres forretningsmodell har en forhøyet risiko knyttet til klimaendringer, vannforvaltning og korrupsjon. Vi har siden 2012 solgt oss ut av 366 selskaper som vi vurderer ikke har bærekraftige forretningsmodeller.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no