Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt en logistikkeiendom i Daventry, i Storbritannia.

20. april 2021

Avtalen om kjøpet ble signert og gjennomført 12. mars 2021.

Norges Bank Investment Management betalte 27,1 millioner pund, tilsvarende rundt 319 millioner kroner, for eierandelen på 50 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Selger av eiendommen er Prologis. Prologis vil eie den resterende eierandelen på 50 prosent og vil utføre forvaltningen av eiendommen på vegne av partnerskapet.

Eiendommen har et utleieareal på 40 423 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
Epost: press@nbim.no