Fondet gjør ny investering i logistikk

Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis har kjøpt 11 logistikkeiendommer i Berlin og Rhinen-Ruhr-området i Tyskland.

20. juli 2021

Avtalen om kjøpet ble signert 19. mai 2021, og transaksjonen ble gjennomført 30. juni 2021.

Norges Bank Investment Management betalte 108 millioner euro, tilsvarende rundt 1,1 milliarder kroner, for eierandelen på 47 prosent. Eiendommen er ikke beheftet med gjeld, og ingen finansiering var involvert i transaksjonen.

Prologis har kjøpt den resterende eierandelen på 53 prosent og vil utføre forvaltningen av bygget på vegne av partnerskapet.

Selger av eiendommen er et tysk børsnotert eiendomsselskap.

Eiendommene har et samlet utleieareal på 548 000 kvadratmeter.

Salg av logistikkeiendom

Partnerskapet har solgt en logistikkeiendom i Jeffersonville, Sør-Indiana.

Avtalen om salget ble signert 26. mars 2021, og transaksjonen ble gjennomført 17. mai 2021.

Norges Bank Investment Management mottok 45 millioner dollar, tilsvarende rundt 387 millioner kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommen ble kjøpt som en del av en større transaksjon i 2015.

Kjøper av eiendommen er et fond forvaltet av Hines.

Eiendommen har et samlet utleieareal på 92 900 kvadratmeter.

Salg av logistikkeiendommer

Partnerskapet har også solgt 27 logistikkeiendommer lokalisert over flere amerikanske markeder, inkludert Memphis, Louisville, Seattle, Baltimore/DC og Sør-Florida.

Avtalen om salget ble signert 2. juni 2021, og transaksjonen ble gjennomført 14. juli 2021.

Norges Bank Investment Management mottok 206 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,7 milliarder kroner, for andelen på 45 prosent. Eiendommen ble kjøpt som en del av en større transaksjon i januar 2020.

Kjøper av eiendommene er et fond forvaltet av Ares Management.

Eiendommene har et samlet utleieareal på 473 800 kvadratmeter.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: 948 54 656
Epost: press@nbim.no