Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke fire selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

2. september 2021

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapene Elco Ltd, Ashtrom Group Ltd og Electra Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b). Beslutningene er basert på tilrådninger fra Etikkrådet fra 15. mars 2021. Etikkrådet har anbefalt Norges Bank å ekskludere selskapene med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet Oil & Natural Gas Corp Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 første ledd bokstav b). Beslutningen er basert på tilrådning fra Etikkrådet fra 8. januar 2021. Etikkrådet har anbefalt Norges Bank å ekskludere selskapet med bakgrunn i selskapets bånd til grupper som begår grove menneskerettighetsbrudd i Sør-Sudan. Beslutningene er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 8. januar 2021.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:
Elco Ltd
Ashtrom Group Ltd
Electra Ltd
Oil & Natural Gas Corp Ltd

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no